ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 74 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน