ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน