ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เชียงราย 88.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 86.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. แพร่ 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. พิจิตร 85.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เพชรบูรณ์ 85.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. น่าน 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 82.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 82.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนสา สพม. น่าน 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 81.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน