ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย - -  
9 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน