ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพม. เพชรบูรณ์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. แพร่ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน