ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. พิจิตร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. ตาก 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. นครสวรรค์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน