ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 83.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 75.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 73.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 69.10 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 68.90 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 66.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 65.50 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 65.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 64.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. ตาก 63.70 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 63.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 62.10 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 59.70 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 57.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 57.10 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. นครสวรรค์ 56.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 55.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 54.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 53.90 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน