ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 85.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เชียงใหม่ 77.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 68.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 66.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 66.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 66.40 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 66.20 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 65.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. ตาก 65.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสันติสุข สพม. เชียงใหม่ 65.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 63.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 63.20 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 62.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 61.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 61.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 61.60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 61.60 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 61.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 61 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน