ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 80.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 76.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 76.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 74.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 74.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 73.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 71.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. สุโขทัย 68.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 68.40 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 67.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 66.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65.60 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน