ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 80.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 77.40 เงิน 11  
13 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 70.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. สุโขทัย 70.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.20 เงิน 18  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 65.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 65.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 63.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 63.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 60.20 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน