ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 21  
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 21  
28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 28  
30 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน