ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 87.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 86.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 85.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.35 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 82.15 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 81.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 81.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 80.85 ทอง 15  
16 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. สุโขทัย 79.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. สุโขทัย 78.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 78.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 74.90 เงิน 22  
23 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 70.65 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน