ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. สุโขทัย 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. พิจิตร 94.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 94.41 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 91.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 91.05 ทอง 5  
7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90.38 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.09 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สพม. เชียงราย 88.86 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 88.45 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.01 ทอง 14  
15 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. สุโขทัย 87.76 ทอง 15  
16 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 87.46 ทอง 16  
17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 84.61 ทอง 19  
20 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 84.46 ทอง 20  
21 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.45 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 83.02 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.95 ทอง 24  
25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 79.99 เงิน 25  
26 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 73.96 เงิน 27  
28 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 73.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 69.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 65.75 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน