ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เพชรบูรณ์ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสา สพม. น่าน 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน