ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสา สพม. น่าน 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน