ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 9  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 9  
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 9  
16 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 9  
17 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 75 เงิน 17  
22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 17  
23 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 75 เงิน 17  
24 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 17  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 17  
26 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 75 เงิน 17  
27 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 17  
28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 17  
29 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 17  
30 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 17  
31 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 17  
32 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 17  
33 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 65 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน