ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. นครสวรรค์ 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. พิจิตร 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. แพร่ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. สุโขทัย 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 65 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 65 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 65 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 65 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 65 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน