ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 89.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 88.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 88.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เชียงราย 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 78.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 76.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76.67 เงิน 26  
28 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 76.67 เงิน 26  
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 76.67 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สุโขทัย 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 75.67 เงิน 32  
34 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.63 เงิน 34  
35 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 75.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 74.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา - -  
41 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน