ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เชียงราย 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 89.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 88.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.17 ทอง 15  
17 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. พิจิตร 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 82.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81.83 ทอง 23  
24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 79.83 เงิน 27  
28 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 79.83 เงิน 27  
29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 78.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เพชรบูรณ์ 78.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 77.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 77.17 เงิน 34  
35 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 76.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 76.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน