ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เพชรบูรณ์ 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 83.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 83.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. พิจิตร 83.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เชียงราย 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 81.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 81.75 ทอง 21  
24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 81.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. แพร่ 81.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 80.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 79.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนสา สพม. น่าน 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 78.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 78.50 เงิน 33  
35 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.50 เงิน 33  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 78.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78.25 เงิน 36  
38 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 77.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 77.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน