ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 85.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 82.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 81.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 80.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 80.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 78.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 78.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 77.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 76.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 75.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เพชรบูรณ์ 74.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 64.66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64.66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร - -  
40 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน