ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เชียงราย 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. ตาก 77.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 76.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 76.66 เงิน 12  
14 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 76.66 เงิน 12  
15 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 75.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. น่าน 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 75.33 เงิน 18  
21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 74.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 72.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เชียงราย 72.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 71.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 70.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 67.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 66.66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 62.66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน