ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพม. เพชรบูรณ์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 91.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. น่าน 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนสา สพม. น่าน 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 83.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 80.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 76.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน