ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 89.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. ลำปาง ลำพูน 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 30 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน