ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เชียงราย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 85.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 84.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 83.30 ทอง 10  
12 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.30 ทอง 14  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 82.30 ทอง 14  
17 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 82.30 ทอง 14  
18 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 81.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 81.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 23  
26 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 80.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.30 ทอง 27  
29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.30 ทอง 27  
30 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 77.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 76.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 75.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 75.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 71.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 70.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  
42 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน