ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เชียงราย 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. น่าน 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. แพร่ 83.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 82.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 80.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 79.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เชียงราย 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 78.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 78.60 เงิน 25  
28 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 76.30 เงิน 31  
33 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. สุโขทัย 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 73.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เชียงใหม่ 70.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร - -  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน