ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 87.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. แพร่ 87.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. พิจิตร 86.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. ตาก 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.30 ทอง 22  
24 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.30 ทอง 22  
25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 81.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 80.30 ทอง 31  
32 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.30 ทอง 31  
33 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 80.30 ทอง 31  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 79.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 79.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 79.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79.30 เงิน 36  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 78.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.30 เงิน 40  
41 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 74.30 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน