ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสา สพม. น่าน 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 81.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 81.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน