ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 79.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. สุโขทัย 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 75.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 74.40 เงิน 18  
21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 74.40 เงิน 18  
22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 73.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 72.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 71.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 70.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 69.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 67.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 66.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 65.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 65.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน