ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. น่าน 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. สุโขทัย 77.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 68.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. แพร่ 65.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 35.40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 35 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  
13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
14 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน