ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 83.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 75.40 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน