ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 80 ทอง 10  
17 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. สุโขทัย 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 21  
24 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 77 เงิน 21  
25 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 21  
26 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 21  
27 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. ตาก 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 27  
30 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 72 เงิน 35  
38 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน