ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 12  
17 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 12  
18 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 12  
19 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 78 เงิน 12  
20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 12  
21 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 78 เงิน 12  
22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 27  
30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 27  
31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 27  
32 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 75 เงิน 27  
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 27  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน