ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 81.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 74.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 71.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 51.60 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน