ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เชียงราย 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. ตาก 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน