ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 94.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 93.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 93.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 92.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 92.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 70.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 68.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 67.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 66.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 61.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 41 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 40.67 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 30 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 30 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 30 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 30 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 30 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 30 เข้าร่วม 31  
37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 30 เข้าร่วม 31  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 30 เข้าร่วม 31  
39 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน