ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. ตาก 85.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน