ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 74.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน - -  
12 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
13 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ - -  
14 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน