ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 116
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ - -  
12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ - -  
13 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน