ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. ตาก 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. น่าน 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 27  
32 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 82 ทอง 27  
33 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 33  
35 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน