ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสา สพม. น่าน 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. พิจิตร 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 61 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 61 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 61 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 61 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน