ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เพชรบูรณ์ 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 62.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน - -  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
16 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ - -  
17 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน