ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 87.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 77.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 76.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เชียงราย 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 66.30 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
18 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ - -  
19 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ - -  
20 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน