ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 84.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 82.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 82.30 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพม. ตาก 81.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 80.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. น่าน 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร - -  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย - -  
20 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ - -  
22 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน