ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย - -  
18 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน