ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 80.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 66.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 66.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 66.60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 66.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนน่านนคร สพม. น่าน 64.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 64.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 63.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 62.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย 61.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 61.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 60.40 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 55.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 52.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 47.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 44 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 43 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 35.60 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 34.80 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 32.80 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28.60 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน