ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 87.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.60 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 84.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สุโขทัย 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. พิจิตร 83.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 83.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน