คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ห้องปฏิบัติกา​ร

 
1. Window 10 Education 64bit Version 22H2 OS build 19045.2486
2. Office 2019 Version 1808
- Word , Excel , PowerPoint , Access
3. Foxit PDF Reader 6.1.2.1224
4. 7zip 19.00
5. Google Chrome 109.0.5414.75
6. Firefox 108.0.2
7. FileZilla 3.62.2
8. Edge 108.0.1462.76
9. Visio 2019
10. VLC 3.0.18
 
ห้อง
ABL301 , ABL302
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC HP Prodesk 400 G5 MT + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 8700 @3.20 GHz 12Core x 1
RAM : 8GB DDR4 2666 x 1
Graphics : AMD Radeon R7 200 Series x 1
HDD : SATA 2 TB x 1

ห้อง
ABL303
 , ABL305
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 7700 @3.60 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : NVIDIA LWC GT 730 DDR3 2GB 902MHz PCIx8
HDD : SATA 1 TB

ห้อง
ABL304
 , ABL306
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor SVOA 21.5"
CPU : Core i5 7500 @3.40 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : Onboard Intel HD Graphics 630
HDD : SATA 1 TB
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 20:10 น.